thomas front tl TOP 7

 

thomas6 crop

DET STÅR JEG FOR

Min personlige holdning til ting kommer meget sjældent til udtryk i en coachingsession, hvor det jo udelukkende drejer sig om den der sidder over for mig. Alligevel kan det jo være, at nogen gerne vil vide noget om hvad jeg ellers står for.

Det vi fokuserer på er selvforstærkende, både når det gælder det positive og det negative. Derfor er det vigtigt bevidst at forestille sig mål og ønsker positivt og konstruktivt, frem for at have fokus på alt det vi ikke vil have.

Jeg bidrager efter bedste evne til et samfund som bygger på tillid, respekt, at skabe lige muligheder for alle, bæredygtig handel, aktiv beskyttelse af miljøet, fredsskabende arbejde og oplysning. Jeg går ind for økonomisk vækst der er baseret på respekt for menneskeliv og naturen.

Jeg mener at alle menneskeliv er lige meget værd og den tilgang er gennemgående i mit arbejde.

Livet er en lang række af nu'er og hvert nu er broen ind i fremtiden.Det eneste nu du kan handle i - er dette!